За нас

Домът за пълнолетни лица с физически увреждания е едно от водещите социални заведения в област Стара Загора, с дългогодишна история и устойчиво развитие. Фактът, че това е най-голямата институция от сродните и на Балканския полуостров е достатъчно красноречив. В настоящия момент капацитетът на дома е 211 души със съответното количество персонал необходим за техните нужди.
Домът за възрастни с физически увреждания в гр. Стара Загора работи от 1976 г. Тук се настаняват краткосрочно и дългосрочно възрастни над 18-годишна възраст с физически увреждания и изгубена работоспособност над 50%. Настаняването се извършва от Дирекция “Социално подпомагане” Стара Загора.
Това е най-големият социален дом от този вид на Балканския полуостров. Капацитетът му е за 211 човека, от които 181 са дългосрочно настанените, а 30 са временно настанени с цел рехабилитация за срок до 3 месеца. Персоналът на Дома се състои от над 84 служители, от които 3 лекари, психолог, 5 специалисти по социални дейности, 5 рехабилитатори, 10 медицински сестри, екип от санитари. Персоналът извършва 24-часово пълно медицинско, битово и социално обслужване на настанените с тежки физически увреждания. Осигурени са парно отопление и топла вода.
През 2012г., Зам.-кметът на Община Стара Загора, г-жа Иванка Сотирова представя пред домуващите и персонала настоящия директор на Дома за пълнолетни лица с физически увреждания д-р Надя Трендафилова. Във визитката на д-р Трендафилова присъстват три дипломи – по медицина, мениджмънт и психология, за това тя е логичния избор на последния конкурс за длъжността. Посрещната топло и с цветя, тя успява да запази и развие хуманната атмосфера на общонстта на дома. В същото време, високата ерудиция и дава възможност да въведе и редица съвременни иновации.
В края на септември 2018г. беше завършен цялостен ремонт на дома със средства по програма „Красива България”.